Categorieën
Personeel

Prettige sfeer belangrijk op het werk

happy business peopleVrijwel alle werknemers gaven in 2012 aan een prettige sfeer op het werk belangrijk te vinden. Drie kwart vindt dat zelfs heel belangrijk. Ook goede leidinggevenden, goede werkzekerheid, interessant werk en een goed salaris vindt bijna iedereen belangrijk op het werk.

Thuis kunnen werken heeft de laagste prioriteit

De mogelijkheid om thuis te werken wordt door het kleinste percentage werknemers genoemd als belangrijk. Dit aandeel is wel sinds 2008 licht gestegen, van 34 naar 39 procent. De overige aspecten zijn al jaren redelijk stabiel. Bij thuiswerken is er een duidelijk verband met het onderwijsniveau: hoe hoger de werknemer is opgeleid, hoe belangrijker men het vindt om te kunnen thuiswerken.

Werknemers die aspecten van het werk (heel) belangrijk vinden, 2012

3996g1

Vrouwen vinden deeltijdwerken vaker belangrijk dan mannen

Van de vrouwelijke werknemers vindt 85Â procent het belangrijk om in deeltijd te kunnen werken. Datzelfde geldt maar voor 54Â procent van de mannelijke werknemers. Ook zelf de werktijden kunnen bepalen en de reisafstand hebben voor vrouwen een hogere prioriteit dan voor mannen. Bij de mogelijkheid om thuis te werken is er geen verschil tussen mannen en vrouwen.
Ongeveer 95Â procent van de jongere werknemers vindt de mogelijkheid om te leren op het werk belangrijk, tegen 85Â procent van de oudere werknemers. Oudere werknemers hechten weer meer belang aan het hebben van gezond werk dan jongeren.

Werknemers die aspecten van het werk (heel) belangrijk vinden naar geslacht, 2012

3996g2

Werknemer het vaakst tevreden over gezond werk en prettige sfeer

Over de meeste aspecten van hun werk zijn ruim acht op de tien werknemers (heel) tevreden. Het vaakst zijn ze tevreden over het hebben van gezond werk (93Â procent) en de prettige sfeer op het werk (92 procent), terwijl de mogelijkheid om thuis te werken (72Â procent) en het salaris (77Â procent) het minst vaak gewaardeerd worden.

Werknemers die (heel) tevreden zijn over aspecten van het werk, 2012

3996g3

Bron: CBS